Hyperion Alfa to fundusz venture capital wspierający projekty inwestycyjne na wczesnym etapie rozwoju.

projekty inwestycyjne

Finansowanie startupów
i nie tylko.

Działalność funduszu Hyperion Alfa polega na wspieraniu i finansowaniu startupów, oraz projektów inwestycyjnych na wczesnym etapie rozwoju, ale też wszystkich przedsiębiorstw, które kryją w sobie duży i realny do zrealizowania potencjał innowacyjny. Jako fundusz venture capital zapewniamy kompleksowo:

Pomoc w przygotowaniu projektu pod inwestycje

Konsultacje menedżerskie

Kontakt z doświadczonymi specjalistami z danej branży

Polityka i strategia inwestycyjna funduszu Hyperion skupiają się na pozyskiwaniu projektów, podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, monitoringu spółek portfelowych oraz na wyjściach z inwestycji.

Jesteśmy nastawieni na ścisłą współpracę z:

pusty kwadrat 100x100Instytucjami naukowymi, które zapewniają nieocenione wsparcie technologiczne

pusty kwadrat 100x100Wyspecjalizowanymi firmami
technologicznymi

pusty kwadrat 100x100Partnerskimi funduszami venture i private equity
gotowymi do finansowania kolejnych rund finansowania po osiągnięciu zakładanych celów przez projekty wspierane przez Hyperion Alfa.

 

projekty inwestycyjne

Naszym szczególnym zainteresowaniem cieszą się projekty inwestycyjne w ramach takich branż, jak:

Robotyka i automatyka

Elektronika

Zaawansowane rozwiązania IT

Szeroko pojęty sektor kosmiczny

Nasz zespół

 

Aleksander Szalecki

Studiował prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Universitad International de Catalunya w Barcelonie oraz socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej. Włada płynnie językiem angielskim i komunikatywnie hiszpańskim.
Przedsiębiorca i inwestor specjalizujący się głównie w projektach inżynieryjnych i naukowych, z szczególnym uwzględnieniem sektora robotycznego, kosmicznego oraz recyklingu.   
Członek Rady Warszawskiej Izby Gospodarczej i wiceprzewodniczący Krajowego Klastra Kluczowego. Posiada szerokie doświadczenie w organach nadzoru, zasiada w Radach Nadzorczych m.in. Kancelaria Medius SA, Athos SA oraz Creotech Instruments SA.

 

Adam Łanoszka

Ukończył Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jego praca magisterska dotyczyła tematyki rynku kapitałowego. Karierę zawodową w segmencie finansowym zaczął w TP SA, gdzie przez 10 lat był głównym planistą finansowym, odpowiedzialnym za płynność finansową spółki. Doświadczenia zawodowe rozwijał w trakcie współpracy z instytucjami rynku finansowego. Związany był m.in. z Domem Inwestycyjnym Taurus Sp. z o.o., w którym był Wiceprezesem Zarządu, ponadto pełnił funkcję Prezesa Zarządu RUNICOM Corporate Finance Sp. z o.o., komplementariusza RUNICOM Corporate Finance Sp. z o.o. Sp. K. (podmiotu wpisanego na listę autoryzowanych doradców NewConnest i Catalyst). Doradzał również Zarządowi InvestConGroup S.A., notowanej na GPW grupie kapitałowej, której zakres działalności obejmuje m.in. obszar inwestycji oraz doradztwa finansowego. Zasiadał także w Radzie Nadzorczej Invest Consulting S.A. Posiada certyfikat autoryzowanego doradcy w ASO nr 93/2011 oraz legitymuje się certyfikatem Ministerstwa Finansów (nr 8562/2004), uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ma bogate doświadczenie w pozyskiwaniu i komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych, zarówno na etapie inwestora, jak i doradcy, posiadającego bardzo szerokie kontakty na rynku naukowym oraz biznesowym. Od lat 90. jest aktywnym uczestnikiem rynku kapitałowego. Blisko współpracuje z funduszami typu venture, biurami maklerskimi oraz TFI w Polsce.

 

Noemi Malska

Kreatywna manager, posiadająca umiejętność pracy projektowej, zarówno po stronie Funduszu Inwestycyjnego jak i Spółki portfelowej. Międzynarodowe doświadczenie nabywała w Izraelu w Tel-Avivie, pracując w Federacji Izraelskich Izb Handlowych w Dziale Międzynarodowym. Była członkiem zarządu i dyrektorem operacyjnym innowacyjnej spółki z obszaru produkcji białka owadziego, w której odpowiadała za współtworzenie strategii, działania operacyjne oraz przygotowanie spółki pod inwestycję. Finalistka konkursu Bizneswoman Roku, organizowanego przez Sukces Pisany Szminką. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej oraz Europejskiej Akademii Dyplomacji. W Hyperion piastuje stanowisko managerki inwestycyjnej, odpowiadając między innymi za przebieg procesu due dilligence i negocjowanie umów inwestycyjnych. 

 

Marcin Lewandowski

Ekonomista i analityk finansowy związany głównie z instytucjami naukowymi. Specjalista w zakresie ewaluacji i wycen technologii. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest jednym z czołowych polskich specjalistów w zakresie wycen technologii oraz doradztwa w zakresie komercjalizacji spółek typu start up. Zawodowo zajmuje się doradztwem finansowym oraz wyceną spółek, a także fuzjami i przejęciami. Specjalizuje się w wycenach technologii. Zlecenia z tego zakresu realizował m.in. dla Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej, PKN Orlen oraz innych czołowych polskich podmiotów naukowych i gospodarczych.

projekty inwestycyjne

Fundusz Hyperion Alfa realizuje Projekt Grantowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działania 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept - BRIdge Alfa
Celem Projektu jest zapewnienie Grantobiorcom wsparcia na realizację innowacyjnych przedsięwzięć high-tech w fazach Proof of Principle (PoP) i Proof of Concept (PoC). Obszarem specjalizacji Funduszu jest szeroko pojęta branża kosmiczna. W realizacji postawionych celów Fundusz wspierany będzie przez grupę współpracujących podmiotów naukowych oraz partnerów biznesowych.

Tytuł projektu: Hyperion Alfa - fundusz wparcia innowacyjnych projektów high-tech w fazach Proof of Principle i Proof of Concept

Wartość projektu: 34 800 000 zł
Wartość dofinansowania: 27 840 000 zł

Kontakt

Hyperion Alfa sp. z o.o.
Ul. Karola Olszewskiego 6
25-663 Kielce
Polska

NIP: 6572932446
KRS: 0000694912
REGON: 368254735

Adres korespondencyjny:
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa

dotacje na innowacje