Polityka i strategia inwestycyjna funduszu Hyperion skupiają się na pozyskiwaniu projektów, podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, monitoringu spółek portfelowych oraz na wyjściach z inwestycji.
Jesteśmy nastawieni na ścisłą współpracę z:

Instytucjami naukowymi, które zapewniają nieocenione wsparcie technologiczne

Wyspecjalizowanymi firmami technologicznymi

Partnerskimi funduszami venture i private equity gotowymi do finansowania kolejnych rund finansowania po osiągnięciu zakładanych celów przez projekty wspierane przez Hyperion Alfa

Naszym szczególnym zainteresowaniem cieszą się projekty inwestycyjne w ramach takich branż, jak:
Robotyka i automatyka
Elektronika
Zaawansowane rozwiązania IT
Szeroko pojęty sektor kosmiczny
Finansowanie startupów i nie tylko.
Działalność funduszu Hyperion Alfa polega na wspieraniu i finansowaniu startupów, oraz projektów inwestycyjnych na wczesnym etapie rozwoju, ale też wszystkich przedsiębiorstw, które kryją w sobie duży i realny do zrealizowania potencjał innowacyjny. Jako fundusz venture capital zapewniamy kompleksowo:
Pomoc w przygotowaniu projektu pod inwestycje
Konsultacje menedżerskie
Kontakt z doświadczonymi specjalistami z danej branży

Fundusz Hyperion Alfa realizuje Projekt Grantowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Działania 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa
Celem Projektu jest zapewnienie Grantobiorcom wsparcia na realizację innowacyjnych przedsięwzięć high-tech w fazach Proof of Principle (PoP) i Proof of Concept (PoC). Obszarem specjalizacji Funduszu jest szeroko pojęta branża kosmiczna. W realizacji postawionych celów Fundusz wspierany będzie przez grupę współpracujących podmiotów naukowych oraz partnerów biznesowych.

Tytuł projektu: Hyperion Alfa – fundusz wparcia innowacyjnych projektów high-tech w fazach Proof of Principle i Proof of Concept

Wartość projektu: 34 800 000 zł
Wartość dofinansowania: 27 840 000 zł