Fundusz Hyperion Alfa realizuje Projekt Grantowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działania 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa

Celem Projektu jest zapewnienie Grantobiorcom wsparcia na realizację innowacyjnych przedsięwzięć high-tech w fazach Proof of Principle (PoP) i Proof of Concept (PoC). Obszarem specjalizacji Funduszu jest szeroko pojęta branża kosmiczna. W realizacji postawionych celów Fundusz wspierany będzie przez grupę współpracujących podmiotów naukowych oraz partnerów biznesowych.

Tytuł projektu: Hyperion Alfa – fundusz wparcia innowacyjnych projektów high-tech w fazach Proof of Principle i Proof of Concept

Wartość projektu: 34 800 000 zł
Wartość dofinansowania: 27 840 000 zł