Aleksander Szalecki

Studiował prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Universitad International de Catalunya w Barcelonie oraz socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej. Włada płynnie językiem angielskim i komunikatywnie hiszpańskim.
Przedsiębiorca i inwestor specjalizujący się głównie w projektach inżynieryjnych i naukowych, z szczególnym uwzględnieniem sektora robotycznego, kosmicznego oraz recyklingu.
Członek Rady Warszawskiej Izby Gospodarczej i wiceprzewodniczący Krajowego Klastra Kluczowego. Posiada szerokie doświadczenie w organach nadzoru, zasiada w Radach Nadzorczych m.in. Kancelaria Medius SA, Athos SA oraz Creotech Instruments SA.

Adam Łanoszka

Ukończył Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Karierę zawodową w segmencie finansowym zaczął w TP SA, gdzie przez 10 lat był głównym planistą finansowym, odpowiedzialnym za płynność finansową spółki. Doświadczenia zawodowe rozwijał w trakcie współpracy z instytucjami rynku finansowego. Związany był m.in. z Domem Inwestycyjnym Taurus Sp. z o.o., w którym był Wiceprezesem Zarządu, ponadto pełnił funkcję Prezesa Zarządu RUNICOM Corporate Finance Sp. z o.o., komplementariusza RUNICOM Corporate Finance Sp. z o.o. Sp. K. (podmiotu wpisanego na listę autoryzowanych doradców NewConnest i Catalyst). Doradzał również Zarządowi InvestConGroup S.A., notowanej na GPW grupie kapitałowej, której zakres działalności obejmuje m.in. obszar inwestycji oraz doradztwa finansowego. Ma bogate doświadczenie w pozyskiwaniu i komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych, zarówno na etapie inwestora, jak i doradcy, posiadającego bardzo szerokie kontakty na rynku naukowym oraz biznesowym. Od lat 90. jest aktywnym uczestnikiem rynku kapitałowego. Blisko współpracuje z funduszami typu venture, biurami maklerskimi oraz TFI w Polsce.

Marcin Lewandowski

Ekonomista i analityk finansowy związany głównie z instytucjami naukowymi. Specjalista w zakresie ewaluacji i wycen technologii. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest jednym z czołowych polskich specjalistów w zakresie wycen technologii oraz doradztwa w zakresie komercjalizacji spółek typu start up. Zawodowo zajmuje się doradztwem finansowym oraz wyceną spółek, a także fuzjami i przejęciami. Specjalizuje się w wycenach technologii. Zlecenia z tego zakresu realizował m.in. dla Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej, PKN Orlen oraz innych czołowych polskich podmiotów naukowych i gospodarczych.